Zbiory wierszy                                                                                           Strona główna


  But w butonierce (1921)
  Ziemia na lewo (1924)
  (Pośmiertnie)Utwory poetyckie (1960)
  (Pośmiertnie)Utwory poetyckie. Manifesty. Szkice. (1972)
  (Pośmiertnie) But w butonierce i inne wiersze (2006)
  Wiersze rozproszone ( z czasopism itp)