Krótkie utwory prozatorskie:
nowele (jęz. rosyjski) i opowiadania                                                    Strona główna
  1. Klucze (1925)
  2. Męstwo (1935)
  3. Nos (1936)
  4. Główny winowajca (napisane w 1936, opublikowane po polsku w1957)