Manifesty                                                                                                                  Strona główna        

            Mańifest w sprawie ortografji fonetycznej (marzec 1921)
            Do Narodu Polskiego Manifest w sprawie natychmiastowej futuryzacji życia (kwiecień 1921)
            Mańifest w sprawie poezji futurystycznej (kwiecień 1921)
            Manifest w sprawie krytyki artystycznej (marzec 1921)

            Futuryzm polski - bilans (wrzesień 1923)