Jednodniówki                             
Strona główna
          
             Jednodńuwka futurystuw  (czerwiec 1921) - zawiera
                 Mańifest w sprawie krytyki artystycznej
                 Mańifest w sprawie ortografji fonetycznej
                 Mańifest w sprawie poezji futurystycznej
             
    Do Narodu Polskiego Manifest w sprawie natychmiastowej futuryzacji życia
                 wiersze:
                 Pogżeb Reńi
                 Upał
                 Zmęczył mnie język
                  utwory Młodożeńca, Czyżewskiego, Sterna

             Nuż w bżuhu (listopad 1921) - zawiera następujące utwory Jasieńskiego

                Mięso kobiet
                Foot-bal wszystkich świętych
                Prolog
                Psalm powojenny
           
                Ponadto zawiera utwory Czyżewskiego, Młodożeńca, Sterna, Wata