Nogi Izoldy Morgan
 Inne powieści                             Strona główna

okładka z 1966
Groteskowa minipowieść, traktująca
1-o O uprzedmiotowieniu i zniewoleniu człowieka przez maszynę
2-o O uprzedmiotowieniu i zniewoleniu człowieka przez człowieka.

Przedmowa
Tekst w całości