Utwory dramatyczne                                                                                                    Strona główna
  1. Prolog do "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego
  2. Bal manekinów (1931, tłumaczenie 1957)
  3. Rzecz gromadzka(1930, na motywach Słowa o Jakubie Szeli)