Strona główna

Jasieński, bądź co bądź człowiek pióra, aby zarobić na życie parał się dziennikarstwem. Współpracował z Almanachem Nowej Sztuki, Zwrotnicą, Trybuną Robotniczą, Nową Kulturą. Przez pewien czas wydawał własne czasopismo Winnica, w Paryżu był korespondentem czasopisma Wiek Nowy, pisywał też dla Dziennika Lwowskiego, Kuriera Nowego, Gazety porannej.
Artykuł w gazecie to druk ulotny, toteż oczywiście nie zachowała się cała spuścizna dziennikarska poety, ale przynajmniej część możemy zaprezentować.

Na dobry początek
Chińszczyzna
(
Wiek Nowy) - w okresie paryskim Jasieński zainteresował się kultura dalekiego Wschodu, podjął nawet naukę chińskiego. Śladem owej krótkiej fascynacji jest wątek chiński w powieści Palę Paryż oraz ten oto felieton...